"Recensioner Ekon kring Medelhavet"

Av Björn Sandmark20100914 Hemsida: Björn Sandmarks blogg

Segling mot Ithaka
I sin nya bok, Ekon kring Medelhavet fortsätter konstnären Lennart Didoff att utforska bergen, havet och rummen i Grekland och Italien. Boken är en antologi med egna bilder därifrån och de bryts mot omsorgsfullt utvalda litterära texter ur världslitteraturen. Allra mest tycker jag om "Stenbrottet, Siracusa" och konfrontationen med ett utdrag ur Eyvind Johnsons Monen över Metapontio från 1957. " Det väldiga stenbrottet, den förfärliga växtlighetshålan. Växtligheten sprack ut, skummade över kanterna, och hålan tuggade i sig värme och skickade upp den igen som grön fradga..." Didoffs måleri har en kompromisslös skärpa i historisk autencitet och vilja till trancendens till en mytologisk-poetisk frihetsvärld. Därför fungerar påfallande väl detta konstnärliga växelbruk mellan bild och text. Det är med Katarina Frostensons ord i "Grekiskt stycke" - "och himlens gläns är knotorna". Didoff är, som troligtvis de flesta av oss, på väg till Ithaka, och ju starkare man längtar dit, desto dimmigare blir det därborta, vid horisonten. Kanske är det istället som svinaherden Eumaios i Eyvind Johnssons Strändernas svall säger; "Svallet från Ithaka kommer att nå fram till varenda människa i varenda tid, i alla tider efter oss." Tidlös tidräkning.

Av Andreas Creutz20101010 Hemsida: Literature Connoisseur
Jag fick i mina händer en bok med målningar av konstnären Lennart Didoff: Ekon kring Medelhavet: En antologi med målningar av Lennart Didoff.

Didoff har specialiserat sig på målningar med motiv från trakten kring Medelhavet. I boken får vi ta del av en stor mängd av dessa målningar, bisuttna av textstycken som behandlar samma trakt: det är dikter, prosautdrag, brev, resebeskrivningar.

Jag är ingen konstkritiker, och kan inte ge en rättvisande skildring av Didoffs vackra målningar, men jag kan hantera bilderna som poesi, ett område där jag är mer hemma. Bilderna, som föreställer landskap, skulpturer och detaljer är djupt suggestiva. Bilden Ung man i Pythagoreion som ackompanjeras av Hjalmar Gullbergs dikt »Huvud betraktat« är en av dessa mycket suggestiva bilder: här har vi en målning av en staty av en yngling, för alltid frusen i tiden, och således bevarad. Gullberg:

»Det krusiga håret
av pantelisk hyacint
den oförvissneliga
Alltid tjugo år.«
Texten passar här och annorstädes utmärkt tillsammans med Didoffs målning. Vi ser en detalj av Colosseum, platsen för så mycket glädje, så mycket lidande – platsen där det i dag har rests ett kors, för att minna om de kristna som där fick sitt martyrium som gåva av kejsaren. Jag gillar detaljen, på samma sätt som jag gillar fragmentariska texter: något litet, inkapslat och – just det – bevarat. Något litet brutet loss från den värld där det återfinns eller återfanns i sin helhet.

Vi har tolkningen av vågor som slår in över Siciliens kust. Vi har de romerska pelarna som sträcker sig upp mot den blå skyn. Vi har vad som återstår av en staty i Eleusis: en fot, en ankel, en vad. Vi har trappor vid palatset på Knossos...

Ekon kring medelhavet kunde knappast ha fått en bättre titel. Vad läsaren och betraktaren får del av är just ekon från en tid som fanns, men som inte längre finns. Det skänker en värdig melankolisk känsla, ungefär som den finstämda dysterhet kyrkogårdsvandraren känner, när han läser namn på stenarna över de sedan länge döda: de fanns, men finns inte längre.


Av Lektör Bodil SilwerEkon kring Medelhavet Häftepos 111 01 089 BTJ
...Här har han skapat en fin antologi kring Medelhavet och använt sig av citat av författare från den egna bokhyllan
och gjort bildtolkningar utifrån sina egna upplevelser under åren...
Det har blivit en vacker,tänkvärd och stämningsfull samling.


"Recensioner ...om det nära och det förflutna"

Av Mikael van Reisom det nära och det förflutna GP 20130108
...den nya sommarskriften innehåller några av Didoffs mest sparsmakade prosaimpressioner...Bra påminnnelse i det sammanbitna januari...

Av Marita AdamssonBohulsläningen 20130111
...och samtidigt med denna tidsflykt svävar ord som i ett tidslöst tillstånd, där de manar fram andra sinnesförnimmelser...ett stilla tidlöst begrundande... 

Bibliotekstjänst (BTJ) Häftepos 13110039
Bodil Silwer
Det är en livserfaren man som talar och det är väl värt att ta del av de vackra bilderna och de eftertänksamma orden.

"Recensioner Ingivelser"


Av Inger FredrikssonBTJ 09119048  INGIVELSER
...I sitt måleri har han ägnat mycket energi åt att söka och avbilda historiens röster,bland människor och föremål...Läsaren tvingas reflektera...


Av Mikael van Reis GP 090823 INGIVELSER
Konstnären Lennart Didoff ställer också ut sitt måleri i bokform med dagbokslika reflektioner...
Han tar hisnande steg genom historien...Mycket är tydliga kulturkvarlevor i middagsljusets hetta
och tystnad för att låna några ord från Eliots Coker...